The Grave of Mitsuyo Maeda

Jiu Jitsu black belts and referees visit Mitsuyo Maeda’s grave in Belém do Pará, Brazil.

 

123The Grave of Mitsuyo Maeda 1The Grave of Mitsuyo Maeda 2The Grave of Mitsuyo Maeda 3The Grave of Mitsuyo Maeda 4The Grave of Mitsuyo Maeda 6The Grave of Mitsuyo Maeda 7The Grave of Mitsuyo Maeda 9

I don’t believe in gods, but this is beautiful; Jiu Jitsu black belts and referees visit Mitsuyo Maeda’s grave in Belém do Pará, Brazil.

Osu

 

Photographs: Hadhames Fernandes Da Silva, Muzio De Angelis, Ubiratan Ferreira, Eduardo Conceição, Fabio Augusto Machado and Weniton Braga Matos/Hadha Dojo, Jiu Jitsu e Judô, Igarapé – Açu – PA.

 

 

 

Advertisements